Analiza wariancji dla układów z powtarzanymi pomiarami

Wieloczynnikowa ANOVA oraz powtarzane pomiary Czynnikiem czasami nazywamy zmienną niezależną. Zalety stosowania podejścia wieloczynnikowego: W jednoczynnikowej jeden czynnik i jakaś ZZ, a w wieloczynnikowej może być więcej czynników i dalej jedna ZZ. Wieloczynnikowe ma większą MOC statystyczną, tzn. Jeśli jest jakiś czynnik pierwszy który nas interesuje i ZZ i istnieje jeszcze jakiś czynnik, który wywiera…

Czytaj dalej