Statystyka medyczna i analizy statystyczne w medycynie

Statystyka medyczna i analizy statystyczne danych wykonywane w naukach medycznych to bardzo skomplikowane zagadnienia. Analizy statystyczne w medycynie należą do jednych z najbardziej skomplikowanych zakresów analiz. Bardzo wielka różnorodność funkcji wiążących zmienne z pomiarów urządzeń medycznych oraz same rozkłady tych zmiennych sprawiają, że wykonywanie pomocy statystycznej w kwestii wyliczania odpowiednich statystyk medycznych staje się bardzo…

Czytaj dalej

Biostatystyka jako statystyka w medycynie

Biostatystyka jest dziedziną statystyki która jest zagnieżdżona w medycynie. Ciężko odróżnić takie pojęcie jak biostatystyka czy statystyka medyczna. Delikatne różnice można zanotować pod względem tego, że biostatystyka to są raczej narzędzia i sposoby podliczania danych medycznych, a statystyka medyczna to raczej nie inaczej rezultaty tych analiz. Biostatystyka odnotowuje dynamiczny rozwój pod względem sposobów przetwarzania danych…

Czytaj dalej

Pomoc w statystyce medycznej

Statystyka medyczna. Jakiej pomocy statystycznej można w tej kwestii oczekiwać? Statystyka jest nauką która dostarcza wielowymiarowych korzyści w większości obszarów nauki i chyba we wszystkich obszarach nauk empirycznych. Niewątpliwie nauki medyczne są najczęstszym odbiorcą analiz statystycznych, opracowań i pomocy statystycznej w wykonywaniu analiz i podsumowywaniu wyników badań w medycynie i obszarach pokrewnych. Lekarze, pielęgniarki oraz…

Czytaj dalej