Statystyka medyczna i analizy statystyczne w medycynie

Statystyka medyczna i analizy statystyczne danych wykonywane w naukach medycznych to bardzo skomplikowane zagadnienia. Analizy statystyczne w medycynie należą do jednych z najbardziej skomplikowanych zakresów analiz. Bardzo wielka różnorodność funkcji wiążących zmienne z pomiarów urządzeń medycznych oraz same rozkłady tych zmiennych sprawiają, że wykonywanie pomocy statystycznej w kwestii wyliczania odpowiednich statystyk medycznych staje się bardzo…

Czytaj dalej

Usługi statystyczne i firma statystyczna

W analizie czynnikowej niezbędne jest podejmowanie różnego rodzaju decyzji. Nie jest ona w stanie określić jakie usługi statystyczne będą niezbędne. Rotacja jest niezbędna w analizie czynnikowej i przy usługach statystycnzych . Dwie metody rotacji istotne dla nas. VARIMAX (czynniki nieskorelowanych) i OBLIMIN (skorelowanych lub nie). Arbitralne jest, której rotacji użyjemy. Próg . Ładunek czynnikowy- korelacja…

Czytaj dalej

Nauka, analiza, statystyka,

Komunałem jest stwierdzenie, że nasza obecna kultura jest kulturą wszelakich zakończeń (nauki, statystyki i analizy). Żyjemy pośród ruin tego, co zostało po wielkich projektach ery nowoczesnej. Wszelkie terminy próbujące określić czasy, w jakich żyjemy, czyli te, które nastąpiły po nowoczesności, jak późna nowoczesność, postmodernizm, posttradycja, czy pojęcie używane przez Zygmunta Baumana ponowoczesność, pełnią rolę ówczesnych…

Czytaj dalej

Biostatystyka jako statystyka w medycynie

Biostatystyka jest dziedziną statystyki która jest zagnieżdżona w medycynie. Ciężko odróżnić takie pojęcie jak biostatystyka czy statystyka medyczna. Delikatne różnice można zanotować pod względem tego, że biostatystyka to są raczej narzędzia i sposoby podliczania danych medycznych, a statystyka medyczna to raczej nie inaczej rezultaty tych analiz. Biostatystyka odnotowuje dynamiczny rozwój pod względem sposobów przetwarzania danych…

Czytaj dalej

Analizy statystyczne i pomoc

Gdzie sprawdza się analiza statystyczna i skąd czerpać pomoc przy analizowaniu wyników ankiet, prac magisterskich, doktorskich oraz danych z eksperymentów i badań ilościowych.   Analiza statystyczna sprawdza się wszędzie tam gdzie są akumulowane lub zbierane dane wyrażone w postaci liczb i symboli. Wystarczy zebrać reprezentatywną próbkę obserwacji dla danego zagadnienia naukowego by można było je…

Czytaj dalej