Statystyka i modelowanie równań strukturalnych

Statystyka jako technika pomocnicza w badaniach zasadniczo ekspe­rymentalnych lub obserwacyjnych potrzebna jest przede wszystkim do porządkowania spostrzeżeń naukowych.

Statystyka jako główna i jedynie właściwa metoda badań wchodzi w grę, gdy liczbowe (statystyczne) opra­cowanie dostatecznie wielkiego materiału spostrzeżeń nad danym zjawis­kiem zmiennym stanowi istotną podstawę do uogólnień naukowych. Czyn­ności obserwacyjne, a nawet eksperyment, mogą wówczas stanowić część składową badań w zasadzie statystycznych. Statystyka i modelowanie równań strukturalnych

Zastosowalność metod statystycznych (np. modelowanie równań strukturalnych) jest ogromna w wielu naukach i przyrodniczych, i humanistycznych; np. w fizyce, w ekonomii. Praktyka statystyki pokazuje jednak, że istnieje niebezpieczeństwo błędnego posługiwania się nimi. W związku z tym zrozumiała jest, ale rzeczowo bezpodstawna, spo­tykana czasem nieufność w stosunku do metod statystycznych. Bez metod tych nowoczesna nauka nie może się obejść tak samo, jak bez metod obserwacyjnych i eksperymentalnych. Bez nich (a w metodach tych wykorzystuje się statystykę i modelowanie równań strukturalnych PLS) wiele nauk przyrodni­czych i humanistycznych musiałoby upaść. A więc nie można mówić o dyskwalifikacji metod statystycznych, zwłaszcza metody korelacji sta­tystycznej, lecz tylko o właściwym posługiwaniu się nimi w pracy nauko­wo-badawczej. Dotyczy to przede wszystkim metod korelacyjnych.

Dwu rodzajom metod statystycznych, tj. metodom poznawania zmien­ności indywidualnej i współzależności, przyjrzymy się osobno i nieco do­kładniej. Statystyka i modelowanie równań strukturalnych

statystyce zmienności indywidualnej, czyli jednostkowej, i sta­tystyce korelacji (współzależności). Są one dla niespecjalisty zazwyczaj mniej zrozumiałe niż metody poznawania rozmiaru względnego danego zjawiska masowego. Statystyka i modelowanie równań strukturalnych A zatem, 1. jakie są podstawowe założenia i spo­soby badań, właściwe statystyce zmienności jednostkowej i 2. statystyce współzależności cech zmiennych?

Zacytowany fragment pochodzi z książki ” Ogólna metodologia pracy naukowej” Józef Pieter r1967. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *