Usługi statystyczne i firma statystyczna

W analizie czynnikowej niezbędne jest podejmowanie różnego rodzaju decyzji. Nie jest ona w stanie określić jakie usługi statystyczne będą niezbędne. Rotacja jest niezbędna w analizie czynnikowej i przy usługach statystycnzych . Dwie metody rotacji istotne dla nas. VARIMAX (czynniki nieskorelowanych) i OBLIMIN (skorelowanych lub nie). Arbitralne jest, której rotacji użyjemy. Próg . Ładunek czynnikowy- korelacja…

Czytaj dalej

Analizy statystyczne i pomoc

Gdzie sprawdza się analiza statystyczna i skąd czerpać pomoc przy analizowaniu wyników ankiet, prac magisterskich, doktorskich oraz danych z eksperymentów i badań ilościowych.   Analiza statystyczna sprawdza się wszędzie tam gdzie są akumulowane lub zbierane dane wyrażone w postaci liczb i symboli. Wystarczy zebrać reprezentatywną próbkę obserwacji dla danego zagadnienia naukowego by można było je…

Czytaj dalej

Wykresy i słupki – prezentacja wyników badań

Badania naukowe, jakie przeprowadza się na potrzeby prac naukowych, zawsze muszą zostać odpowiednio zaprezentowane. W zależności od tego, jak wyglądało badanie, to wygląda prezentacja uzyskanych wyników. Najczęściej jednak wykorzystuje się w tym celu różnego rodzaju słupki, wykresy czy tabele. W taki sposób może być obrazowana analiza statystyczna. Dzisiaj opracowywanie wyników badań jest łatwe, bo mamy…

Czytaj dalej