Analiza wariancji dla układów z powtarzanymi pomiarami

Wieloczynnikowa ANOVA oraz powtarzane pomiary

Czynnikiem czasami nazywamy zmienną niezależną.

Zalety stosowania podejścia wieloczynnikowego:

  1. W jednoczynnikowej jeden czynnik i jakaś ZZ, a w wieloczynnikowej może być więcej czynników i dalej jedna ZZ.
  2. Wieloczynnikowe ma większą MOC statystyczną, tzn. Jeśli jest jakiś czynnik pierwszy który nas interesuje i ZZ i istnieje jeszcze jakiś czynnik, który wywiera wpływ na Zz to uzwględnienie tego czynnika dodatkowego może poprawić moc uzyskania efektu głównego. Ten dodatkowy jest uboczny, ale tylko pod względem hipotez badawczych…
  3. Możliwość analizowania interakcji

Analiza wariancji porównuje zmienność międzygrupową z wewnątrzgrupową

MS efektu – międzygrupowe   – ….

MS blędu- wewnątrzgrupowe – …

Dołożywszy dodatkowy czynnik – liceum technikum – i wtedy analizujemy wewnątrz grup lo i tech – zmienność wtedy jest mniejsza w tym przykładzie.

W tym przykładzie to całkowicie zmieniło wyniki badań.  Jeśli te czynniki są powiązane to mogą bardzo pomóc

Efekty główne

Interakcje

Efekty proste

Efekty bezpośrednie i interakcyjne – –à  Związki między zmiennymi

W interakcji – interakcja nie musi być wpływem, ale może też być to związek (jeśli ANOVA jest używana w obserwacjach to mówi się o związkach).

Zmienna stabilność vs. Lękowość wpływa na relację problemy somatyczne a typ osobowości.

Ta zmienna jest nazywana modelującą lub zapośredniczającą. Moderator pilnuje związku między jedna a drugą zmienną. Ma zdolność modelowania realcji międzyy problemy a typ osobowosci

Ta zmienna może wpływać na jedną ze zmiennych zależnych.

Efekt główny dla typu osobowości to typ a się różni od typu B.  – pierwszy efekt główny

Efekt główny dla stabilność/lękowość to to czy się jedni różnią od drugich w chorobach somatycznych.  = drugi efekt główny.

Moderator – linie

Z N – oś xów

ZZ – oś y

Prosty to np. Czynnik osobowość *typ a i typ b* będzie się różnił u osób stabilnych (jeden z poziomów moderatora)

Drugi prosty to tak samo tyle, ze z lękowymi.

Czy stabilni się różnią od lękowych na poziomie typu b

Czy stabilni od lękowych na poziomie typu a.

Cztery efekty proste.

O interakcji kiedy efekty proste jednego czynnika nie są takie same na różnych poziomach innego czynnika.

Gdyby linie były wórnoległe to nie byłoby interakcji, ale efekty główne byłyby bardzo wyraźne.  Każda istotna statystycznie nierównoległość tych linii to intereakcja..

Jak są linie na krzyż to nie ma efektów głównych ! Ale istnieje niesłychanie intensywna interakcja.

Porównujemy efektu proste dwa i uzyskujemy istotne wyniki.

Efekt główny dla terapii – uśredniając grupy z i bez relaksu to widać spadek po terapii.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *